Årets största trender inom tillverkningsteknik

Nu när vi tagit steget in i 2020 haglar trendprognoserna över oss. Här är några tankar om vad som sker inom tillverkningsteknik under 2020, från amerikanska Industry Week.

3d-print går mot volymproduktion

En av de stora trenderna i 3d-printvärlden för tillfället är att allt fler företag använder tekniken för att printa slutprodukter. De långt hängande frukterna prototyper och produktionshjälpmedel får fortsatt uppmärksamhet, men volymproduktion blir allt vanligare. Viss produktion kan till och med konkurrera med traditionella tillverkningsmetoder, nu när materialen blir bättre, priserna sjunker och 3d-skrivare blir allt mer kompetenta.

Designfrihet utan verktyg

När 3d-printanvändningen ökar minskar behovet av tillverkningsverktyg. Kreativiteten och designfriheten blir större. Det visar sig både i produktdesign och i effektivare tillverkning. AI i programvara hjälper oss att beräkna optimal form och mekaniska egenskaper baserat på de krav vi matar in i programvaran. Med denna typ av AI-driven produktdesign kan vi optimera delar, dra ner vikten och minska materialåtgången.

Teknik som möjliggör tjänstifiering av produkter

När service & supporttjänster som reservdelsinventarier och prishantering är väloptimerade är det enklare att erbjuda produkter som en tjänst. Men det som gör det möjligt är skalbar och flexibel teknik. När dina kunder prenumererar på dina produkter förväntar de sig en servicenivå som många företag inte erbjuder idag. Med nya tekniker som AI, maskininlärning och IoT, Internet of Things, kan företag arbeta mer förebyggande med underhåll för att optimera kundernas produktivitet.

Digital lagerhållning och lokal tillverkning

3d-printtekniken möjliggör helt nya applikationer, men också nya affärsmöjligheter. Ta sourcing till exempel, ett komplext och dyrt område med långa ledtider. Med 3d-printning kan företag tillverka ondemand och synkronisera produktionen med orderingången. Som bonus kan alla printade delar skräddarsys.

Det anslutna företaget

Teknikintensiva företag måste ställa sig två viktiga frågor – vilka tekniker som är viktiga för företaget och vilka av dessa som förbättrar processerna. Och kan du besvara båda dessa frågor löper du en bättre chans att koppla samman företagets olika funktioner med externa partners och kunder. Ytterligare en framgångsfaktor i detta är att veta om din organisation kan fatta meningsfulla beslut med hjälp av de tekniker ni implementerar.

AI stärker supply chain

AI, artificiell intelligens, kommer att bidra till att modernisera företagens supply chain-processer. Det är ett område som halkat efter i digitaliseringen. Flera i dagsläget komplexa processer, kan förenklas med AI-baserad programvara.

IoT och AI starker tjänstifieringen

Studier visar att produktfokuserade företag kan stärka tillväxten med 5-10 procent genom att utöka portföljen med fler tjänster. Här bidrar både AI och IoT, Internet of Things, till företagens förmåga att framgångsrikt sälja dessa tjänster. De båda teknikerna kan bidra till att övervaka prestandan i den sålda utrustningen.

Vill du ha fler 3d-printnyheter? Prenumerera på vårt nyhetsbrev som utkommer två gånger per månad.

Anmäl dig