Eminus HP MJF 540

Eminus: Fokus på snabba och tillgängliga prototyper

Den Uppsalabaserade servicebyrån utökade verksamheten i början av året med en ny HP MJF 540, installerad av PLM Group. VD Rickard Joyner har som mål att göra prototyper både snabblevererade och mer tillgängliga. Precis som det borde vara.

Sedan några år tillbaka arbetar Rickard Joyner som konsultchef på teknikkonsultföretaget Prevas i Uppsala. Under årens lopp har han fokuserat mycket på produktutveckling, både digital och fysisk.

“Jag har under flera år beställt många prototyper från servicebyråer”, säger han. ”Som prototypkund upplever jag att man får ett varierat bemötande. Min erfarenhet är att prototypbeställningar inte får samma uppmärksamhet längre när servicebyråerna fokuserar på volymjobben.”

Mot bakgrund av dessa erfarenheter tog Rickard Joyner saken i egna händer och investerade i en desktopbaserade SLA-skrivare, för att möta de mest omedelbara behoven hos Prevas. I praktiken blev han en underleverantör till företaget.

“Jag upptäckte rätt omgående ett stort intresse för den nya 3d-skivaren, både internt och externt”, säger Rickard Joyner. ”Med desktopskrivaren ökade vi tillgängligheten kraftigt på prototyper.”

“Vi har ett motto på Prevas – fail fast. Det betyder att vi förlitar oss till korta och snabba fysiska iterationer tidigt i produktutvecklingsprocessen, snarare än att spendera många timmar på detaljer och granskningar. Här har 3d-print blivit en oumbärlig del av vårt tillvägagångssätt.”

Varför starta en servicebyrå inom 3d-print?

I kölvattnet av framgångarna med desktopskrivaren såg Rickard en möjlighet att utveckla 3d-printtjänsterna i företaget. I början av 2020 valde han därför att investera i en HP Jet Fusion 540, för att höja servicenivån på prototyper och småskalig produktion. Trots att Uppsala är hemmaplan, har Eminus kunder i hela landet. Men det finns några extra fördelar för de lokala kunderna.

“Jag erbjuder högsta möjliga tillgänglighet, man kan säga att jag har ett omvänt schema mot vanlig serviceverksamhet”, säger Rickard Joyner. ”Lokalt i Uppsala levererar jag före klockan 8.00 nästföljande morgon under förutsättning att beställning skett innan klockan 17 dagen innan. Det är framförallt lokalt jag är oslagbar, men jag har och välkomnar kunder från hela landet.”

Före expansionen med Eminus utvärderade Rickard flera 3d-printtekniker mot bakgrund av företagets tydliga uppdrag.

“Valet av HP MJF 540 var baserat på en enkel, ekonomisk kalkyl”, säger Rickard Joyner. ”Jag visste att jag ville ha ett pulverbäddsystem med nylon för att möta efterfrågan på fullt funktionella slutprodukter och tillräckligt hög produktionskapacitet för att kunna leverera även i serieproduktion. Just 500-serien var den enda som var inom räckhåll för min verksamhet.”

I Uppsalaregionen finns Eminus kunder främst inom life science, Uppsala universitet, automation, konsumentprodukter och hobbyister.

”Just inom Life Science är det inte ovanligt att volymerna på slutprodukt ligger i 10-tals till 100-tals enheter per år”, säger Rickard Joyner. ”Här passar HP MJF väldigt väl för att möta såväl prototyp som produktion.”

Framtiden för 3d-printning hos Eminus

Med den nya 3d-skrivaren installerad är Eminus redo för sin expansion med fokus på snabba prototyper. Men visionen och framtidstänket finns där, och enligt Rickard handlar det om att ändra uppfattningen om 3d-printtekniken.

”Visionen är att driva nästa revolution inom mekansik kontruktion och produktion framåt”, säger Rickard Joyner. ”Alla känner till 3d-print, ganska få känner till faktisk prestanda och kvalitet i moderna system, väldigt få känner till potentialen för serieproduktion.”

”Mycket av vår marknadsaktivitet går ut på att träffa företag och där försöka riva upp gamla sanningar om konstruktion och 3d-print, få till ett nytt tänk och beteende. Målet är att få konstruktörer att redan från början välja additiv tillverkning som metod. I dag är det ofta en sista utväg när inget annat fungerar eller är för dyrt.”

”Kombinerar man additiv tillverkning med generativ design och topologioptimering så börjar det bli riktigt häftiga grejor!”

Ta en titt på HP Jet Fusion 300/500 series >>