Gnosjöregionen får egen 3d-printutbildning

En ny YH-utbildning med fokus på 3d-printning har sett dagens ljus.

Det är det tvååriga programmet Kvalificerad 3D-printtekniker, anordnat av Jönköpings universitet, Tekniska högskolan. Den nya YH-utbildningen är förlagd till Campus Värnamo och startar i augusti i år. Antalet studieplatser är 20 stycken och ansökan kan göras från den 16 mars. Jönköpings universitet, Tekniska Högskolan, har i nära samarbete med företag i branschen tagit fram utbildningens innehåll så att den direkt svarar mot branschens kompetensbehov.

Vi ringde upp Niclas Stensson, utvecklingsstrateg på Campus Värnamo, för att få veta mer om den nya utbildningen.

Q: Hej Niclas! Varför vill ni starta denna YH-utbildning?

A: ”Vi ser att många företag i Gnosjöregionen upplever en brist på kunskap inom 3d-print. Framförallt hur man konstruerar för att få ut bästa möjliga resultat av tekniken. Men även hur man väljer rätt teknik och rätt material för det man vill tillverka.”
”Samtidigt ser vi en stark tillväxt i branschen. Det märks både vad gäller investeringar, försörjning, produktion och antalet anställda i branschen.”

Q: Hur ser ni på behovet av den kompetens som utbildningen ger?

A: ”Det är stort och växer ständigt. Vår egen undersökning av 30 företag visar på minst 250 personer med kompetens från utbildningen behövs de närmsta 3-5 åren. Och RISE Areco visar att cirka 1000 personer med kompetens inom 3D-printing/additiv tillverkning behövs inom 3-5 år och cirka 5000 st på tio års sikt i Sverige.”

Q: Hur skiljer denna utbildning sig från andra YH-utbildningar?

A: ”Den ligger mitt i Sveriges industrimecka, så det ger en närhet till företagen. Sedan har vi ett starkt hållbarhetsfokus, bland annat med kunskap om biomaterial, fokus på hela processen, och på effektiv produktion. Vi har också praktiska moment i samtliga kurser.”

Q: Vad får man lära sig som student?

A: ”Vi går igenom 3d-print-processen; användningsområden, materialkunskap, anpassning, optimering, konstruktion och konvertering av CAD-filer för 3d-print. Vi lär också hur man väljer printteknik och material för hållbar och kvalitativ produktion. Vi har även 3d-scanning, produktionsekonomi, omvärldsbevakning och samt
förberedande underhåll.”

Q: Vad har ni för målsättning för studenterna?

A: ”Efter denna utbildning får studenten kompetens att arbeta med hela 3d-printprocessen och kunna välja teknik och material ur ett hållbarhetsperspektiv.”
”Våra två mål är att studenterna ska kunna arbeta självständigt och tillsammans med andra enligt processen för 3d-prinnting/additiv tillverkning samt utveckla processen. De ska även samverka vid utveckling, planering och genomförande av projekt för 3d-printning/additiv tillverkning.”

Mer information om den nya YH-utbildningen finns här >>