Pressrelease – Lunds Universitet – nya ledfyren inom 3D Metal Print i södra Sverige

Med två nya 3D metallskrivare från PLM Group kommer Lunds universitet att leda införandet av additiv tillverkning bland företag i den södra delen av Sverige.

Företagen i den sydsvenska regionen får ett unikt tillfälle att bekanta sig med additiv tillverkning med 3D-metallskrivare. Lunds universitet har förvärvat två mycket avancerade 3D System 3D-metallskrivare från PLM Group till sitt Demo Lab för 3D Print.
Företagen i regionen får möjlighet att arbeta med skrivarna och experterna i laboratoriet. Detta sker i en miljö där de praktiskt kan uppleva fördelarna med additiv tillverkning och se fördelen detta kan ge deras företag.

”Vi tillhandahåller en experimentell lekplats för företagen där de kan testa sina idéer och uppgifter för att se om det tillför dem något om de inför additiv tillverkning ”, förklarar professor i produktutveckling Olaf Diegel som leder Demo Lab:
”Det finns hundratals företag i regionen med stort intresse för additiv tillverkning men de är inte säkra på hur man använder tekniken eller hur man applicerar den i deras företags tillverkning. Utöver detta är industrimaskinerna ganska dyra och företagen tvekar att investera i avancerade maskiner där de inte har färdigheter för att fullt ut skörda fördelarna med den nya tekniken. Min vision är att Demo Lab aktivt ska bidra till införandet av additiv tillverkning bland företagen i regionen. ”

Demo Lab kommer speciellt att fokusera sina ansträngningar på att undervisa kostnadseffektiv design för additiv tillverkning kompletterad med verktygstillverkning med 3D-metallskrivare där huvudfokus kommer att vara verktyg inom områden som formsprutning, plåtbearbetning och extrudering.

”Vi kommer också att tillverka en massa riktigt coola delar för att visa fördelarna med additiv tillverkning jämfört med att använda konventionell bearbetningsteknik”, säger Olaf Diegel.
Universitetet valde skrivarna från PLM Group / 3D Systems på grund av deras avancerade egenskaper anpassade för industrin, kombinerat med att erbjudandet bestod av två maskiner istället för bara en. Olaf Diegel säger:
ProX-300”Vi erbjöds en kombination av en stor ProX 300 och en liten ProX 100-skrivare. Eftersom vi ska göra mycket forskning med olika material är det en stor fördel att ha en liten maskin med en lägre förbrukning av de ganska dyra materialen i kombination med en stor maskin för att skriva ut större delar. Det innebär att vi kan göra våra forskningsexperiment på en maskin medan vi skriver ut färdiga delar på den andra. ”
Olaf Diegel förväntar sig att de nya skrivarna kommer att vara i full drift i Demo Lab vid Lunds universitet i början av november.

Läs mer här