Markforged använder AI för smartare tillverkning

Den amerikanska 3d-skrivarleverantören Markforged har utvecklat en ny programvaruplattform för adaptiv och automatiserad tillverkning. Först ut att få stöd för denna plattform är 3d-skrivarna Metal X och X7. Den nya programvarulösningen ska medge högre noggrannhet i 3d-utskrifter, mindre spill och avsevärt kortare ledtider.

Blacksmith, som lösningen heter, är en adaptiv programvaruplattform baserad på artificiell intelligens, AI. Med programvaran i botten, ska tillverkningsutrustning automatiskt kunna justera data för att garantera att varje komponent produceras enligt sin ursprungliga design. Enligt Markforged är Blacksmith den första lösningen inom området adaptiv tillverkning.

“Under de senaste hundra åren har tillverkningsutrustning inte varit medveten om vad den skapar, med stora risker för kostsamt spill”, säger Greg Mark, Markforgeds vd. “Det är något vi vill råda bot på genom att sammankoppla all utrustning med inspektionslösningar och en kraftfull AI. Precis som Tesla utvecklar en autopilot för bilar vill vi bygga en autopilot för tillverkning.”

Den nya programvaruplattformen skapar en kontinuerlig återkoppling från en 3d-scannad utskrift för att öka noggrannheten i tillverkningsprocessen. Den intelligenta programvaran ska leda till avsevärt minskat spill och påskyndar ledtiderna. Blacksmith analyserar en design, jämför med en scannad 3d-utskrift och justerar sedan automatiskt hela tillverkningsprocessen för att optimera tillverkningen.

“3d-print är bara början – vi har för avsikt att göra Blacksmith tillgängligt för all tillverkningsutrustning, oavsett industri.”, säger Greg Mark.

Blacksmith kommer att vara särskilt användbar när man skriver ut metallkomponenter som behöver en efterföljande sintring. Just sintringsprocessen kan ge upphov till skeva delar. Den nya programvaran kommer att eliminera utmaningarna i denna process och ge mer precisa utskrifter.

Det finns ännu inget lanseringsdatum för Markforged Blacksmith, men lösningen kommer bli tillgänglig under 2019, enligt företaget.

Kontakta oss

→ Läs mer om Markforged Metal X
→ Läs mer om Markforged X-serie
→ Prenumerera på vårt 3DP-nyhetsbrev