Markforged erbjuder nu lösningar för simulering

Amerikanska 3d-skrivarutvecklaren Markforged har inlett samarbete med företaget MSC Software Corporation, MSC, en amerikansk utvecklare av simuleringsprogramvara för tillverkningsindustrin.

Målet med samarbetet är att förse Markforgeds kunder med processimulering, prestandamodellering och analysverktyg för att förbättra 3d-utskrifterna.

Användare kan redan nu implementera materialanalysverktyget Digimat för kolfiber- och Onyx-materialen. Inom kort kommer Markforged även att erbjuda lösningar för fullständig processimulering och prestandaanalys.

Totalt handlar det om tre verktyg som Markforgeds användare kommer att få tillgång till. Material Engineering är en uppsättning materialdata som visar mekaniska och materialegenskaper hos Markforgeds kontinuerliga kolfibermaterial samt företagets kolfiberkompositer. Process Simulation är ett verktyg för att optimera varje 3d-skrivare efter det jobb som ska skrivas ut. Part Performance används för att simulera 3d-utskrivna delar för att förutse delarnas egenskaper.

Läs mer om Markforgeds kompositskrivare i X-serien >>