PostNord: 3d-print förändrar logistikbranschen

I januari I år installerade den nordiska logistikjätten PostNord sin första industriella 3d-skrivare, HP MJF 4200. Med PLM Group som partner är företaget i startgroparna att förändra vår syn på supply chain och logistik genom att erbjuda digital lagerhållning och lokal tillverkning.

Att PostNord ger sig in i 3d-printvärlden får fortfarande många att höja på ögonbrynen. Men PostNord har arbetat hårt de tre senaste åren med att bygga en 3d-printbaserad affärsmodell med målsättningen att fundamentalt förändra den marknad man är verksam på. Samtidigt har PostNords 3d-printansvarige, Tomas Lundström, tillsammans med kollegor utvärderat flera 3d-printtekniker på marknaden.

“Det har varit väldigt viktigt för oss att hitta rätt teknik”, säger Tomas Lundström. ”Vi har inte velat överinvestera i utrustning, utan snarare fokusera på vår affärsmodell. Med vår nya HP MJF 4200 kan vi nu ta ytterligare ett steg närmare våra kunders behov.”

“Nu när vi varit igång i några år med 3d-printning ser vi en ökad efterfrågan på större volymer, vilket gör HP MJF 4200-skrivaren till en idealisk lösning med sin höga produktionshastighet och material som kan användas för en rad olika applikationer.”

Hur kan 3d-printning förändra logistikbranschen?

PostNords kärnverksamhet – logistik – är ett outforskat område när det gäller 3d-printning. Men potentialen är stor. Många företag vet hur mycket de betalar för sin logistik, men är osäkra på hur kostnadsbilden borde se ut. Bara lagerhållning är en verksamhet som globalt sett är värd 300 miljarder dollar. Så, hur kan 3d-printteknik användas för att sänka kostnaderna?

“Digital lagerhållning är ett väldiskuterat ämne för tillfället”, säger Tomas Lundström. ”Vi är ett av Nordens största logistikföretag och tillhandahåller även tjänster inom lagerhållning. Om våra kunder söker efter sätt att reducera sina kostnader här, då måste vi vara med och förse dem med lösningar. Det är här digitaliseringen kommer in i bilden. Ett bra exempel på en digital lösning är möjligheten att lagra reservdelar digitalt och sedan 3d-printa vid behov.”

Affärskritiskt med enkelt handhavande

PostNord har lagt ner avsevärda resurser på att utveckla ett enkelt gränssnitt där kunder kan beställa 3d-utskrifter. Resultatet är en onlinebaserad beställningsportal. Jämfört med andra ehandelslösningar är 3d-printbeställningar komplexa, men för användaren är det en intuitiv process.

“Det handlar i det närmaste om att bygga ett virtuellt gränssnitt mot tillverkningen”, säger Tomas Lundström. ”I vår 3d-printportal kan kunder beställa sina delar samtidigt som de får en rad värdefulla funktioner som automatisk geometrikontroll. Eftersom vi spårar alla ordrar i systemet har vi tillgång till data som genomsnittlig storlek på beställda delar, vilka material som används med mera. Det var så vi kom till insikt om att majoriteten av de delar som beställs 3d-printas med HPs MJF-teknik.”

Upp till bevis för 3d-print

Traditionella tillverkningsmetoder är inte alltid rätt väg att gå. De initiala kostnaderna är höga, med dyra verktyg och lång leveranstid. Och vill du göra design- eller funktionsförändringar i din produkt behöver du ett nytt verktyg. Sedan tillkommer kostnader för lagerhållning av reservdelar, med mera.

“Vi är övertygade om att 3d-printtekniken kommer att förändra produktlivscykeln”, säger Tomas Lundström. ”Tekniken kan användas i alla stadier av livscykeln, från prototyper till reservdelar.”

Det finns gott om exempel på vertikaler där 3d-print är en utbredd teknik, medan man inom andra bara har börjat skrapa på ytan. Att utbilda och övertyga företag om fördelarna med 3d-print är en del av Tomas Lundströms uppdrag.

“Många kunder gör inte kopplingen mellan sin verksamhet och 3d-printning”, säger Tomas Lundström. ”Vårt uppdrag är att visa dem vad som är möjligt, och vi gör det genom att visa mer vardagliga applikationer, som toarullshållaren för tågvagnar som vi nu 3d-printar.”

“Likaså är det viktigt att arbeta med en lokal partner för att vi ska kunna nå våra mål. PLM Group förser oss med en ovärderlig kärnkompetens, och det är en fördel att de, precis som vi, är ett nordiskt företag.”

“Framtidens tillverkning och supply chain kommer att vara mer hållbar och den är inom räckhåll tack vare att 3d-printning nu blir allt mer tillgänglig. För att påskynda användningen måste företag vara beredda på att förändra sin organisation inifrån. Vi vill gärna vara med och stötta dem i detta”, avslutar Tomas Lundström.

Kontakta oss för rådgivning om hur du kan komma igång med 3d-printning

Kontakta oss