Så beräknar du ROI för metallprintern Metal X

I det här artikeln kommer vi att analysera Metal X-skrivaren kring de två faktorer som avgör ROI: anskaffningskostnader och mervärde.

Introduktion till ROI

Om du inte arbetar med FoU är du förmodligen bekant med de tre bokstäverna som stoppar de flesta inköp i sina spår: ROI. I en idealvärld kan alla anställda investera utan risk, men majoriteten av företag gör bara investeringar som ger värde över tid, ofta mätt genom avkastning på investeringen, ROI. Detta är särskilt sant när det gäller stora investeringar, som CNC-fräsar, industrirobotar och andra stora tillverkningsmaskiner.

För de flesta stora utgifter (tänk en CNC-fräs) är det potentiella värdet väl definierat och lätt att beräkna. Om du har tre CNC-fräsar i maskinparken och funderar på att köpa en fjärde, kan du ganska enkelt uppskatta det potentiella mervärdet baserat på din tidigare erfarenhet. Med ny teknik som 3d-printning kan ROI vara svårare att beräkna. Många tekniker är oprövade och utan erfarenhet kan det vara omöjligt att förutsäga hur de påverkar ditt företag. Resultatet är att många företag väljer bort 3d-printning.

En metall-3d-skrivare är ett perfekt exempel på en teknik som är svår att kvantifiera. I denna artikel kommer vi att visa hur du beräknar inköpskostnad och mervärde för metallskrivaren Markforged Metal X.

Vill du lära dig mer om fördelarna med 3D-printing i metall? Ladda ner vår ebok ”Tre fördelar med att 3D-printa metalldelar”. Ladda ner den nu >

Inköpskostnad

Det första steget i att mäta ROI är att specificera inköpskostnaden. Det är alltså den totala kostnaden som krävs för att en installerad 3d-skrivare inklusive utbildade operatörer. För en lösning som Metal X kan summan variera beroende på vilken lösning du köper och vilka förberedelser du måste göra i din lokal innan maskinen är på plats. För att få en fullständig bild av kostnaderna måste du analysera varje steg i processen. Vi har delat upp vår kostnadsberäkning enligt följande:
– Maskinkostnad
– Kostnad för serviceavtal: Förebyggande underhåll, garanti och reservdelar
– Anläggningsrelaterade kostnader: Förbered lokalen för 3d-printern med el och ventilation
– Frakt- och installationskostnad
– Utbildningskostnad: Denna kostnad bedöms inte formellt, utan representerar arbetskraften som krävs för att öka antalet operatörer.

Även om det kan variera kraftigt från anläggning till anläggning, kostar ett basmetall X-system i allmänhet mellan 140 000 – 180 000 euro.

Värdeadderande faktorer

Att fastställa de totala kostnaderna för en ny maskin är fullt görbart. Att kvantifiera värdet av att implementera en ny teknik kan vara omöjligt utan att ha rätt information. För Metal X rekommenderar vi följande enkla, kostnadsbaserade procedur för att grovt uppskatta besparingar över tid. Denna process fungerar bäst när du jämför 3D-utskrift med en traditionell tillverkningsteknik.

  1. Hitta en referensdel: Välj eller designa en representativ del för att utvärdera för metall-3d-utskrift. Det behöver inte vara en del du planerar att tillverka hundra exemplar av, men det borde representera en ”genomsnittsdel” som du tänker tillverka i maskinen. Om du är osäker på vilka delar som kan vara fördelaktiga att printa i metall, kontakta oss, så hjälper vi dig gärna.
  2. Bestäm alla utskriftskostnader för delen: Ladda bara upp din fil till Markforgeds Eiger-programvara för att få fram printkostnaden. Det finns ett antal faktorer för att beräkna kostnad per del, inklusive materialkostnad, arbetskostnad och sintringskostnad (el, förbrukningsvaror och gas). Att få fram en total kostnad per enhet är avgörande för processen.
  3. Beräkna kostnaden för att producera din del med traditionell teknik, som CNC-fräsning. Om du använder en leverantör bör offerten visa alla detaljer du behöver. Om du producerar delen själv, se då till att skapa en fullständig förteckning över kostnader. Denna bör inkludera materialkostnader, arbetskraftskostnader (inklusive både konstruktion och bearbetning) och eventuella ytterligare förbruknings-/tillverkningskostnader. För att maximera noggrannheten, se till att du väljer en realistisk produktionsvolym och utvärdera båda metoderna baserat på samma volym.
  4. Ta tillverkningstid, print- respektive tillverkningskostnad för att beräkna värdet som genereras per tidsenhet.
  5. Dela den totala maskinkostnaden med kostnadsbesparingarna per tidsenhet för att fastställa den tid som krävs för att uppnå ROI. Om tiden för att uppnå ROI är kort (två år eller mindre), är det troligt att din chef anser att det är en bra investering. Om ROOI:n är närmare maskinens förväntade livslängd, bör du tänka noga över din förväntningar på maskinen innan du investerar.
    Denna metod är mycket effektiv för att kvantifiera de ekonomiska fördelarna med att köpa en ny maskin, men tar inte hänsyn till ytterligare fördelar som 3d-printtekniken ger. 3D-printning kan bidra till kortare ledtider, vilket kan förkorta iterationscykler, vilket innebär stora värden för företaget.

Slutsats

När ny teknik ska utvärderas kämpar många företag med att bedöma potentiellt affärsvärde. Genom att skapa en ROI-beräkning löser sig detta problem på tre olika sätt:
– Det ger dig en tydlig, solid och kvantifierbar motivering till att investera i ny teknik
– Det ger en exakt kostnadsberäkning för varje del av investerings- och tillverkningsprocessen
– Det låter dig sätta realistiska förväntningar på hur stora värden din nya maskin kommer att generera, innan du investerar.