Digital Mechanics AB

Servicebyrån Digital Mechanics designar höljen och andra komponenter för uppstart och med hjälp av SOLIDWORKS förbereder design för 3d-utskrift. Digital Mechanics printar både prototyper och slutprodukter med låg volym i en HP Jet Fusion 4200 med överlägsen hastighet och utmärkt produktkvalitet. Designexpertis, time to market och produktkvalitet nyckelfaktorer för Ochno, som ser Digital Mechanics som en viktig framtida partner.

Det svenska startup-företaget Ochno behöver hålla koll på kostnaden och samtidigt hålla produktionshastigheten för att kommersialisera sina IT-lösningar för kommersiella byggnader. Ochno har inga tidigare färdigheter i 3d-utskrift CAD-design och inga andra produktionssätt som möjliggör prototypiterationer och slutprodukter med låg volym.

Deras konkurrensfördel är först och främst att de har en fast prislista för all inhouse 3d-utskrift. För det andra ställer de höga krav på kvalitets- och miljökontroll. För det tredje har de interna ingenjörsexperter som kan hjälpa kunder att anpassa sig till serieproduktion.

”Anledningen till att vi investerade i HP MJF är att HP har gjort det möjligt för oss att leverera stora mängder delar som också ser estetiskt bra ut för kunden”, säger Fredrik Finnberg, CEO, Digital Mechanics.

”Hög hastighet är den bästa fördelen vi ser med den här tekniken. Jämfört med våra FDM-maskiner är HP Jet Fusion 4200 tio gånger snabbare. HP-maskinen har mer kapacitet än alla våra andra maskiner tillsammans”, säger Anders Sjöberg, ägare, Digital Mechanics.

Digital Mechanics arbetade nyligen med det lokala företaget Ochno. Det är en svensk startup som förbereder kommersiella byggnader med nästa generations tekniska infrastruktur, såsom klimatkontroll och LED-belysning. En av Ochnos nyckelkomponenter för deras smarta byggnadsinfrastruktur är en krafthub, som designades och trycktes av Digital Mechanics.

Servicebyrån ombads först göra mekanisk konstruktion och använde Solidworks för att konstruera produkterna. De producerade sedan alla prototyper och är för närvarande igång för en kort serieproduktion.

”Anledningen till att vi valde 3d-printning och Digital Mechanics är fokus på hastighet till marknaden och produktionskvalitet för våra prototyper. På mindre än en vecka kan vi gå från idé till färdig prototyp. Och när vi visar våra prototyper för en kund är kvaliteten så bra att de tror att det är den riktiga produkten. Som ett nystartat och utvecklande företag är det viktigt att kontrollera sina kostnader. Denna insikt från Digital Mechanics är nyckeln till vårt förhållande. De kommer att vara en nyckelpartner i vår framtid.”, säger Ochnos vd Olof Ermis.

”Reaktionen från marknaden har varit överväldigande positiv. Vi tror att denna teknik har gjort ett verkligt fotavtryck på marknaden för 3d-utskrift. Vi tror att det kommer att göra ett riktigt bra intryck i många år framöver”, avslutar Fredrik Finnberg.

Frederik Finnberg, CEO, Digital Mechanics

”Anledningen till att vi investerade i HP MJF är att HP har gjort det möjligt för oss att leverera stora mängder delar som också ser estetiskt bra ut för kunden. Och den höga hastigheten är den bästa fördelen vi ser för denna teknik."

Fredrik Finnberg