Lunds Universitet – 3D Demo Lab

Enkel tillgång av additiv tillverkning inom 3D-metallprint för experiment för företagen i södra Sverige och Danmark
Demo Lab kan hjälpa till att klargöra hur företagen utnyttjar investeringar i Additive Manufacturing Equipment
Två skrivare gör det möjligt att utföra flera uppgifter samtidigt
Stärker kunskapen och antagandet av tillsatsproduktion i södra Sverige och Danmark

”Det finns hundratals företag i regionen med stort intresse för additiv tillverkning men de är tveksamma om hur man använder tekniken och hur man applicerar den i sitt företags tillverkning. Utöver detta är industrimaskinerna ganska dyra och företagen tvekar att investera i avancerade maskiner där de inte har färdigheter för att fullt ut kunna dra fördelarna med den nya tekniken. Min vision är att Demo Lab ska bidra aktivt till införandet av additiv tillverkning bland företagen i regionen genom att visa hur vi kan tillverka metalldelar bättre och effektivare. ”

Professor i produktutveckling Olaf Diegel, Lunds universitet

UTMANINGEN

Hundratals företag i den sydsvenska regionen har ett stort intresse för användningen av additiv tillverkning, men många av dem är inte helt säkra på vad de kan använda tekniken till och hur de kan använda den optimalt i sina företag. Industriella 3D-metallskrivare är relativt dyra och det är inte vettigt att investera i maskiner som är oanvända under större delen av tiden eftersom det saknas ordentlig kunskap och färdigheter hur man optimalt designar delar för 3D-metallskrivare.

LÖSNINGEN

Med inköpet av två avancerade 3D-metallskrivare blir Lunds universitet en ledfyr och går i spetsen för implementering av additiv tillverkning bland sydsvenska och även danska företag.

 

Lunds universitet har förvärvat två metallskrivare, 3D Systems ProX 100 och ProX 300 3D, från PLM Group. Syftet är att sprida kunskap om additiv tillverkning bland företag i den sydsvenska regionen och enkelt ge tillgång till expertkunskaper i 3D-metalltryck. Skrivarna är uppbyggda i ett så kallat Demo Lab för 3D-print där företag kan prova maskinerna för att se hur de kan dra nytta av dem sina företag samtidigt som de bygger på universitetets kompetens inom additiv tillverkning.

 

Experimentell 3D-skrivbordsplats

”Vi ska skapa en experimentell lekplats där företag kan komma och leka med och experimentera med additiv tillverkning med 3D-metallprint. De kan testa egna saker och se om det är vettigt för dem att tillämpa tekniken” säger professor i produktutveckling, Olaf Diegel, som är chef för 3D Demo Lab.”

Han tillägger att han förväntar sig att några av företagen kommer att förvärva sina egna 3D-metallskrivare eftersom de upptäcker fördelarna som additiv tillverkning kan ge dem.

 

Utbrett intresse för additiv tillverkning i metall.

Olaf Diegel påpekar att det finns ett utbrett intresse för additiv tillverkning med 3D printer metall bland företag i södra Sverige, men kunskapen om hur man utnyttjar tekniken fullt ut saknas.

Några företag använder 3D-printing i plastmaterial, huvudsakligen för att producera prototyper, medan endast ett fåtal använder metallprint för verkliga tillverkningsuppgifter, förklarar han:

”Det finns hundratals företag i regionen med stort intresse för additiv tillverkning men de är tveksamma om hur man använder tekniken och hur man applicerar den i sitt eget företags tillverkning. Utöver detta är industrimaskinerna ganska dyra och företagen tvekar att investera i avancerade maskiner där de inte har färdigheter för att fullt ut kunna utnyttja fördelarna med den nya tekniken. Min vision är att Demo Lab aktivt ska bidra till införandet av additiv tillverkning bland företagen i regionen genom att visa hur vi kan tillverka bättre och effektivare metalldelar.

 

Fokusera på design för tillverkning och verktygstillverkning

Laboratoriet kommer främst att fokusera på den optimala utformningen av delar och mekanismer för additiv tillverkning med 3D-metallskrivare samt teknik och tillverkning av bättre och effektivare verktyg för uppgift som formsprutning av plast, plåtbearbetning och extrudering.

”Vi kommer också att designa och tillverka många riktigt coola delar för att visa fördelarna med additiv tillverkning jämfört med att använda konventionell bearbetningsteknik”, säger Olaf Diegel.

 

Stora besparingar med korrekt design för tillverkning

Enligt Olaf Diegel visar forskning bland stora internationella företag som Boeing och Daimler att upp till 70 procent av kostnaderna för 3D-printade metalldelar används för efterbehandling: ”Det kan vara fruktansvärt dyrt att tillverka delarna om de inte är korrekt utformad för additiv tillverkning. Genom att designa dem rätt från början kan man skriva ut delar och mekanismer som bara kräver minimal eller till och med ingen efterbehandling, ”påpekar han.

 

Det bästa erbjudandet

Universitetet valde skrivare från PLM Group / 3D Systems över konkurrerande erbjudanden på grund av deras avancerade egenskaper anpassade för industrin, kombinerat med att erbjudandet bestod av två maskiner istället för bara en. Olaf Diegel säger:

”Vi erbjöds en kombination av en stor ProX 300 och en liten ProX 100-skrivare. Eftersom vi ska göra mycket forskning med olika material är det en stor fördel att ha en liten maskin med en lägre förbrukning av de ganska dyra materialen i kombination med en stor maskin för att skriva ut större delar. Det innebär att vi kan göra våra forskningsexperiment på en maskin medan vi skriver ut färdiga delar på den andra. ”

ProX-300Olaf Diegel förväntar sig att de nya skrivarna kommer att vara i full drift i Demo Lab vid Lunds universitet i början av november.