MF Precision maxar kvaliteten med printade mätfixturer

MF Precision i Ljusdal ligger i framkant både när det gäller kompetent personal, teknik och automation. Företaget arbetar med avancerad skärande bearbetning inom teknikindustrin. Styrkan ligger i att tillverka 5-axligt frästa detaljer och svarvade flerfunktionsdetaljer.

Hög kvalitet är av yttersta vikt för företaget och innan produkterna lämnar fabriken sker en grundlig slutkontroll. Personalen mäter och verifierar produkterna för att säkerställa att de uppfyller kundens beställning.

Mätprocessen kan vara utmanande för MF Precision. Ofta fräser man bara en eller ett par bitar åt gången och då sitter vanligtvis mätteknikern och väntar på dessa. Det finns ingen mätfixturering klar i förväg, utan detta görs när biten levereras. Det gör att värdefull tid går förlorad.

”Om fixtureringen är bristfällig eller tillfällig, så kommer också tiden för att mäta detaljerna att vara längre och resultatet kan vara mer osäkert”, säger Martin Fredin, vd, MF Precision. ”Vi har funderat på hur vi kan snabba på mätprocessen och vara mer förberedda när mätningen skall utföras.”

”Det är också viktigt att detaljerna hamnar på samma plats i mätmaskinen. Dels när vi tillverkar längre serier, dels när jobbet kommer tillbaka vid repeatorder.”

Att ta fram mätfixturer som är maskinbearbetade är både dyrt och slöseri med resurser, då det inte finns behov av så exakta fixturer. Egentligen duger det ofta med att repeterbarheten är inom 0,5-1 millimeter för att mätmaskinen automatiskt ska kunna rikta upp detaljen i koordinatsystemet. Tillverkning av fixturer tar också tid ifrån ordinarie produktionskapacitet.

”Alla sådana kostnader och resurser måste vi ta internt eftersom kunden förväntar sig att mätningen ska ingå i priset.”

 

Satsade på egen 3d-skrivare

MF Precision i Ljusdal ligger i framkant både när det gäller kompetent personal, teknik och automation.

Efter att ha sett en Markforged Mark Two på ett event såg Martin Fredin direkt möjligheten att tillverka produktionshjälpmedel med mätfixturer, fixtureringsdetaljer, reservdelar och robotgripfingrar. Beslutet att investera tog han på mindre än en timme.

Sedan investeringen i en Markforged Mark Two kan mätteknikerna och produktionsteknikerna  nu själva cadda och skriva ut mätfixturer eller olika produktionshjälpmedel  i kolfibermaterial. Det tar cirka en halvtimme att cadda upp och endast nån minut att hantera detaljen i Markforgeds programvara Eiger.

”Nu behöver vi bara en person för mätning, cadda och printa”, säger Martin Fredin. ”Och priset för en printad mätfixtur kan vara så lite som en tiondel av en traditionellt tillverkad. Dessutom får vi en noggrannare och mer enhetlig mätning.”

Framtiden för MF Precisions 3d-skrivaranvändning handlar nu om att göra tekniken till en mer naturlig del i mäthanteringen som ett led för att öka kvaliteten.

”En egen 3d-skrivare ger oss en möjlighet att lära oss ny teknik”, säger Martin Fredin. ”Samtidigt ska våra operatörer se nyttan med tekniken”. ”Jag tror också att det kan bli en framtida affärsidé. Det finns mycket att erbjuda våra kunder om de frågar efter det.”

”Allt som går att automatisera och digitalisera kommer med tiden att göras och vi känner att vårt mål är att vara långt fram i den processen”, avslutar Martin Fredin.

 

Fördelar

  • Traditionellt tillverkade mätfixturer dyra och resurskrävande
  • MF Precision 3d-printar nu egna mätfixturer i huset som kostar en tiondel av traditionella
  • Minskar belastning på personal och ökar kvaliteten på mätningarna
MF Precision maxar kvaliteten med printade mätfixturer

”Priset för en printad mätfixtur kan vara så lite som en tiondel av en traditionellt tillverkad. Dessutom får vi en noggrannare och mer enhetlig mätning.”

Martin Fredin