Yovinn AB

Göteborgsbaserade design- och produktutvecklingsföretaget Yovinn har som målsättning att designa med hållbarhet i fokus. Nu bygger de en 3d-printhubb för att hjälpa sina kunder att öka konkurrenskraften. Genom att investera i en Markforged X7 kan företaget tillverka högpresterande 3d-printade delar på kort tid och till lägre kostnad.

Yovinn är ett nischat design- och produktutvecklingsföretag i Göteborg. Under de senaste åren har företaget investerat kraftigt i 3d-printteknik. Den senaste investeringen är komposit- och fiberprintern Markforged X7. En av de stora utmaningarna är att möta ökande kundkrav och hjälpa kunderna att hålla sig i framkant och bidra till ökad konkurrenskraft.

Investerar i Markforged 3d-skrivare

Yovinn ser att additiv tillverkning, eller 3d-printning, mognar i snabb takt. Det gäller för alla applikationer, från prototyper till slutprodukter. Det är också den viktigaste anledningen till varför företaget nu investerar i en Markforged X7, såväl som ett utökat partnerskap med PLM Group. Med en egen Markforged X7 kan Yovinn tillverka både prototyper och högpresterande delar på kort tid och till låg kostnad.

Göteborgsbaserade design- och produktutvecklingsföretaget Yovinn har som målsättning att designa med hållbarhet i fokus.

Kapar ledtider med 3d-printning

Flera av företagets kunder är vana vid att tillverka komponenter traditionellt, ofta i aluminium. Men efterforskningar visar att många komponenter går att printa i fiberförstärkt kolfiber med samma egenskaper. Genom beräkningar har Yovinn nu sett att de kan kapa ledtider på tillverkade delar med veckor och dessutom tillverka till lägre pris. Många gånger går det även att reducera vikten på delarna, med så mycket som upp till 30 procent.

Konstruktörerna på Yovinn menar att det är en fördel att ha tillgång till fysiska delar. När de visar en komponent för en kund får denne en helt annan upplevelse som inte är möjlig att få genom att visa en digital modell.

Yovinn AB

”Yovinns relation till PLM Group sträcker sig tio år tillbaka. När det gäller Solidworks, har de alltid levererat det bästa stödet, på senare tid även med vår 3d-hubb i Göteborg. Vi ser fram emot att utvecklas tillsammans och hoppas att de nästa tio åren ska bli lika bra som de tio förra.” 

Markus Hallberg