3D-utskrift för plåt

3D-utskrift för plåt

Finding and getting the right tools for sheet metal production can be expensive and time-consuming. Fortunately, advances in high-strength 3D printing provide cost effective and efficient solutions.

Förbättrad produktutveckling och tid till marknaden

Idag erbjuder 3D-utskrift ett sätt att skapa prototyper och iterera verktygsdesigner innan de går in i slutproduktion. Detta minskar inte bara kostnaderna utan förkortar utvecklingstiden med veckor eller till och med månader. Att ge dig möjlighet att skriva ut mer komplexa detaljkonstruktioner utan att behöva oroa dig för eskalerande kostnader frigör värdefulla verkstadsresurser samtidigt som du ökar din flexibilitet.

Så här fungerar det

Designa starka verktyg

Skapa robusta verktyg och minska ledtiden från flera veckor till några dagar. De 3D-printade delarna har en hög hållbarhet och kan användas för en mängd olika plåtapplikationer.

Anpassa dina verktyg

Skriv ut anpassade och komplexa delar utan rädsla för eskalerande kostnader. Öka din flexibilitet och utvärdera nya verktyg innan du beställer dem i stål.

Nästa generations industriella 3D-skrivare

Nya Markforged FX10d levererar högsta noggrannhet och skriver ut kontinuerliga kolfiberförstärkta delar för ett brett spektrum av fabriksapplikationer.

Varför använda 3D-utskrift för plåt?

  • Ökad effektivitet:
    Förkorta ledtiderna och öka produktionen medan du väntar på att det beställda verktyget ska levereras.
  • Förbättrad riskhantering:
    Utvärdera nödvändiga verktyg enkelt innan du beställer dem i stål. Komplexa verktyg är dyra, vilket är ytterligare en anledning att se till att fatta rätt köpbeslut.
  • Mer flexibilitet:
    Minska kostnaden för varje verktyg dramatiskt och kunna ta emot beställningar av olika volymer.

”Innan vi introducerade additiv tillverkning (AM), när kunder bad oss att göra en speciell radie, var det mycket gissningar inblandade, och ibland var vi tvungna att avvisa projektet.

Nu har vi helt förändrat vårt sätt att se på förfrågningar. Vi kan enkelt ta fram prototyper och se om verktyget fungerar med röret. Vi använder den till och med för slutanvändningsdelar.”

Toni Pasanen, chef för svetsverkstaden Toivalan Metalli 

Kolla in våra bästa 3D-skrivare för plåt

Markforged FX10

Skriv ut starka delar på begäran. Med stöd av simulerings- och inspektionsprogramvara kan FX10 producera verifierade delar som uppfyller stränga krav på fabriksgolvet.

Markforged X7

Markforged X7 är designad för ren industriell 3D-utskrift. En oumbärlig skrivare som ger exceptionell noggrannhet, tillförlitlighet och repeterbarhet.